+31(0)6 47408063 info@louisearnoldbik.nl

Teams in contact

Teamspirit

Haast in ieder team leeft het gevoel dat er iets ontbreekt of beter kan. Het is de voedingsbodem voor veelbetekenende blikken, mindere motivatie, roddelen, onvrede en uiteindelijk mindere prestaties groeit. Tegelijkertijd is er zelden aandacht voor deze signalen, terwijl ze de weg wijzen zijn naar ontwikkeling van teamspirit.
Hoe anders is het als alle teamleden gezamenlijk de schouders onder de klus zetten, creatief met tegenslag omgaan, iedereen elkaar openlijk aanspreekt en samenwerken leuk is. Dat geeft energie en draagt bij tot het succes van de organisatie.

Onduidelijkheden zijn fnuikend

Wat is de teamopgave? Wie draagt wat bi? Wie rapporteert aan wie? Wat draagt het team bij aan de organisatie en uiteindelijk aan de klant? Wie heeft wie nodig? Via welke kanalen communiceer je wanneer? Wie hoort erbij en wie niet? Wie heeft de (in-)formele leiding? Wie heeft waar verstand van? Hoe nemen jullie besluiten? Wie draagt onevenredig veel of weinig bij? Relevante vragen en er zijn er veel meer.
De team communicatie verloopt lang niet altijd zoals is afgesproken. Of het is niet afgesproken en iedereen doet het beste vanuit eigen inzicht en logica. Ongemerkt ontstaan verschillende opvattingen over afspraken met verborgen misverstanden als gevolg.

Losse eindjes zijn fnuikend

Of een team kort of lang bestaat, er zijn altijd wel gebeurtenissen geweest die ingrijpen op het reilen en zeilen van dat team. Denk aan wisselingen in teamleiding, samensmelten van teams, verloop van medewerkers, ontslagen, malversaties, verandering van taken, verhuizingen, ongelukken, ziekte. Er zijn pijnlijke en vreugdevolle gebeurtenissen, soms tegelijkertijd.
Mensen beseffen te weinig dat eenzelfde gebeurtenis door ieder anders wordt beleefd en verwerkt.
Als dit geen aandacht krijgt, bestaat het risico van het ontstaan van onderstromen in het team die stagnerend werken, energie zuigen en niemand weet waar dat vandaan komt.

Des te meer duidelijkheid, des te meer teamkracht.

Teamkracht

groeit als alle teamleden gezamenlijk de schouders onder de klus zetten, creatief met tegenslag omgaan, iedereen elkaar openlijk aanspreekt en samenwerken leuk is.
Dat geeft energie en draagt bij tot het succes van de organisatie.

3 + 7 =