+31(0)6 47408063 info@louisearnoldbik.nl

Het speelveld op tafel!

Plaats het speelveld op tafel, ervaar en schuif!
Alleen of samen. Voor iedere situatie en elk vraagstuk.
Iedereen kan dit direct doen, ook zonder specifieke opleiding of instructie.

In een oogwenk is het speelveld zichtbaar en tastbaar in 3D-beeld

  • Te beschouwen vanuit vele perspectieven, vanaf wisselende afstand
  • Biedt heldere blik op verhoudingen, oriëntaties en krachtenveld
  • Stimuleert alle zintuigen
  • Toont blinde vlekken en onderstromen op tafel
  • Daagt uit tot ‘schuiven’; onderzoek en toetsen ideeën
  • Genereert nieuwe beelden, vragen, ideeën en mogelijkheden
  • Schept gezamenlijkheid met een voor ieder zichtbaar beeld
  • Verheldert en voorkomt miscommunicatie
  • Is bijzonder laagdrempelig

Je zet het neer. Je neemt waar met onbevangen blik.
Het speelveld ontvouwt zich als vanzelf.

Vooringenomen beelden en persoonlijke oordelen verzachten. Er wijzen geen vingers naar  individuele personen en factoren. De aandacht gaat naar de werking van het samenspel op het speelveld. Praktisch en verbindend.

Onschatbare waarde

Organisaties bij:

organisatie ontwikkeling, -verandering en –transitie, stagnaties, conflicten, crisis, ziekteverzuim en verloop, marketing, acquisitie, productontwikkeling, projectmanagement, (management-)teams, samenwerking, commitment, besluitvormingsprocessen, werving en selectie, fusies, start-ups, innovatie.

Maatschappelijke organisaties bij:

politieke en maatschappelijke krachtenvelden, maatschappelijke dynamieken, collectieve geschiedenis, gemeenschapsontwikkeling, sociale innovatie

Leiders bij:

krachtenveld oriëntering, inzoomen en uitzoomen, strategie-ontwikkeling, contextgerichte positionering, leiderschapsontwikkeling, dilemma’s en conflicten, personeelsbeleid, opvolging,

Coaches, facilitators, trainers, mediators, adviseurs,therapeuten bij:

verhelderen vraagstukken, externatliseren van innerlijk beeld, bewustzijnsontwikkeling, persoonlijke processen, heling, loopbaanontwikkeling, ontwikkelingsstappen en veel meer.

Iedereen bij:

levensvraagstukken, innerlijke kracht en passie, talentontwikkeling, stress en burn-out, loopbaanvraagstukken, relaties, conflicten, gezinnen, stagnaties, (irrationele) angsten, familiebanden, persoonlijke geschiedenis

Professionele gebruikersgroepen zijn ondermeer:

bestuurders, managers, organisatieadviseurs en –begeleiders, teams, projectgroepen, samenwerkingsverbanden, politici, coaches, scholen, re-integratie-begeleiders, psychotherapeuten, psychologen, facilitators, mentoren, werkzoekenden, intervisors, supervisors, mediators et cetera