+31(0)6 47408063 info@louisearnoldbik.nl

Loopbaan

Loopbaan

Na Atheneum-β werd ik doctorandus in menswetenschappen, pionierde met methodieken rond diversiteitsthematiek, doceerde in welzijnsopleidingen en organiseerde projecten rond derde wereldthema’s. Als journalist trok ik schrijvend en fotograferend door conflictzones. Toen wijdde ik me aan een eerdere mentale puzzelliefde door informatiesystemen te gaan ontwikkelen. Toen ik na een paar jaar vond dat onhandig management mijn tijd verspilde, ging ik International General Management studeren. Aldus ben ik vanaf 1992 Master in Business Administration en werd organisatieadviseur bij Hoogovensdochter M&O Consultants, later Fugro-dochter. Daarnaast ging ik me in toenemende verdiepen in persoonlijke ontwikkelingsprocessen, vooral ook vanuit bewustzijn van lichaamsgevoel.

Sinds 1996 werk ik vanuit mijn bedrijf Lucident Consult aan de groei en bloei van mensen en organisaties.
Na de ontdekking va het systemische gedachtengoed was ik tussen 2000-2015 vrijwel exclusief bezig met de verdere ontwikkeling ervan. Deze fenomenologische systemisch benadering was gloednieuw, vooral in het zakelijk domein. Met andere internationale pioniers experimenteerde en ontdekte ik veel over organisatiedynamieken. Ik ontwikkelde methodieken, gaf opleidingen, trad op als gastdocent en organiseerde aan de lopende band workshops.
Bij management- en leiderschapstrainingen lever ik bijdragen. Bedrijven en non-profit organisaties vragen om organisatie opstellingen ten einde de eigen dynamieken en toekomst scenario’s te exploreren. Sinds 2004 ben ik coach bij leerprojecten en learning support groepen van in-company en MBA programma’s van Nyenrode Business University.

De bevlogenheid rond de ecologie van menselijke systemen blijft in alles mijn rode draad. Steeds weer vind ik preciezere taal en nieuwe werkvormen om de systeem benadering integraal te gebruiken. Inmiddels werk ik in breder georiënteerde initiatieven waar ik de systemische invalshoek blijf integreren, vooral op het gebied van organisatie transities, leiderschap en de circulaire maatschappij.

Vanuit het menselijk perspectief kunnen leren, ontwikkelen en veranderen niet zonder elkaar. Die processen gaan het soepelst als alle zintuigen, lichaamsgevoel en neuroplastisch vermogen worden inbegrepen. Kortom: laat alle menselijke mogelijkheden meedoen en meespreken.
Beweging, ruimtelijke activiteit, inleven en gezamenlijkheid zijn bevorderlijk voor vooruitgang. Opstellingen maken daar gebruik van, net als andere dynamische uitbeeldingsvormen. Vanuit dat inzicht werkte ik met Marck Oostra bij veel organisaties aan het versnellen van leer- en veranderingsprocessen met gebruik van speciaal ontwikkelde ‘Enactment’-vormen.

Deelnemers bij opstellingen vroegen om verder coaching en zo werd ik al doende coach. Ik schoolde me breder qua coaching benaderingen, werd lid van de beroepsvereniging Nobco, specialiseerde me in multichannel coaching en ben nu associate bij online coach pionier eCoachPro.

Gelukkig klinkt de roep om een circulaire maatschappij steeds sterker groeit de behoefte aan contact met de natuur en kennis van natuurlijke kringlopen. Bewust zijn in de natuur heeft ook nog eens een bewezen weldadige werking op ons persoonlijke welzijn en reguleert onze stressbalans.
Dus begeleid ik in toenemende mate buitenactiviteiten, outdoor coaching, natuur- en landschapsexcursies.
Ook privé vertoef ik graag buiten: te voet, op de fiets, in de kajak of zeilend op zee.
Verder geniet ik zeer van muziek en andere kunst die raakt.

 

Benaderingen, gedachtengoed en inspiratie

Voortdurend blijf ik me verder verdiepen en bekwamen in gedachtengoed en aanvullende werkwijzen. Ik raakte ondermeer gespecialiseerd in: systemische benadering met of zonder systeemopstellingen (familie-, organisatie, structuur-, loopbaan-, maatschappelijke opstellingen); waarderend onderzoeken & activeren – Solution Focus approach, theory U, transitie theorie, self-inquiry en essential living – Diamond Approach, systems theory of Mind, hechtings- & ego-psychologie, stress & burnout reversal – CSR, persoonlijk grens bewustzijn – self boundary awareness, enactment als procesversneller, secured based leadership, visualisaties & meditatie en gebruik van online begeleidingskanalen.

Professionele inspirators: Gregory Bateson, Matthias Varga von Kibéd & Insa Sparrer, Bert Hellinger, Jan Jacob Stam, Nick Blaser, Otto Scharmer, Faisal Muqaddam & Hamid Almaas & Jeremy Klein, David Wallin, Marck Oostra, George Kohlrieser, William Bridges, Klaas Jan van Velzen, Jaap Schravelink en natuurlijk vele andere voorlopers, collega’s en klanten.

Nog dit…

Als mensen mij vragen wat ik ‘ben’, dan hakkel ik vaak wat.
Ja, ik opereer tegenwoordig vooral in de rol van sparringpartner, organisatieadviseur- & procesbegeleider, opleider of coach.
Echter, ik wissel graag en soepel van rol. Belangrijkste is dat ik mijn specialiteiten kan inzetten: includerende systeem benadering, sensitiviteit, analytische vermogen, afstemming op jou als klant en al het andere wat meespeelt. Als je me uitdaagt en ik kan bijdragen, dan floreer ik in vele rollen en opdrachten die daar wel bij varen.

Leef met verwondering en nieuwsgierigheid naar wat zich op elk moment afspeelt
in mijzelf,
in mijn directe omgeving
en in het groter verband.

11 + 15 =