+31(0)6 47408063 info@louisearnoldbik.nl

Verleren te leren – en hoe dat te keren!

Iedereen weet dat je fietsen leert door fietsen, vallen en opstaan.
Iedereen weet dat je je vermogen iets te verkopen kunt trainen door het veel te doen.
En iedereen weet dat je al doende op de beste ideeën komt.

Experimenteren, brokken en blaren

Als peuter ontdekten we onze kwaliteiten door te spelen, te experimenteren. We betastten, proefden, roken, hoorden en volgden impulsen. We stootten ons neus en probeerden iets nieuws. We maakten brokken en zaten op blaren. We lachten en we huilden. Elke dag was anders, en wij deden mee. Zonder gedachten ontwikkelden we ons vanzelf. Kennis en ervaring beklijfden ergens in ons. Veranderen was ‘a fact of life’.

Beweging?

Wonderlijk is het, hoe dit vermogen tot ‘natuurlijk’ leren en veranderen vaak in het ongerede raakt. Zelfs noodzakelijke organisatieveranderingen leiden vooral tot vergaderingen, zorgvuldige ontwikkeling van beleid en bepaling van veranderstrategieën. Vanuit een bekende werkwijze wordt iets ‘nieuws’ gemaakt. Alleen al daardoor is het niet raar dat mensen dan moeilijk in beweging komen.

Leeronderzoek

Neurologisch leeronderzoek toont aan dat mensen – ja, ook volwassenen – gemakkelijker leren en veranderingen aankunnen als alle zintuigen worden geprikkeld. We zijn creatiever als we ons hele hebben en houden inzetten, in plaats van slechts ons denkvermogen. We voelen ons meer betrokken als er interactie is in plaats van een eenrichtingsverhaal. En we zijn meer veranderingsbereid als onze emoties erkenning krijgen.

Organisatie interventies

Naast het bekende praten, lezen, denken en schrijven bestaan er talloze andere manieren om een organisatie klaar voor de toekomst te maken. Minder bekende manieren, die uit minder bekende bronnen putten – maar juist daardoor zo effectief zijn.

Hoe pakt ú veranderingen in een organisatie of afdeling aan? Hoe stimuleert ú medewerkers om mee te gaan in veranderen? Met welke bijzondere interventies heeft ú goede ervaringen?