+31(0)6 47408063 contact@louisearnoldbik.nl

Afstemming van historie en traditie met huidige maatstaven

Studentenverenigingen in transitie

Huidige besturen verkeren tussen twee vuren.
Het is de kunst om de eigenheid te behouden en te balanceren tussen historie en huidige maatstaven. Als dat lukt is er een bonus: de vereniging is nog effectiever in wat ze bedoelen te bewerkstellingen voor de leden, bijvoorbeeld eenheid, saamhorigheid, respect, plezier, inspiratie, teamgeest, wederzijdsheid, boeiend sociaal leven, diversiteit. Wat centraal staat is uniek voor elke individuele vereniging.

Zo’n transitieproces doorvoeren is niet makkelijk voor een studentenbestuur. Dat het studenten met volle inzet en enige ondersteuning prima lukt, bewijzen de ervaringen.

Hoe?

Door terug te grijpen op de grondslagen van de vereniging, door waardevolle traditionele gebruiken – al dan iet met enige aanpassing – te behouden, door oud-leden in te schakelen, door draagvlak te creëren bij alle delen van de achterban en sommige vernieuwingen stap voor stap in te voeren.

Louise ondersteunt besturen van studentenverenigingen.
Haar expertise als bedrijfs- en veranderkundige, sociaal pedagoog en leiderschapstrainer blijken hier een ideale combinatie.

11 + 9 =